ONTWIKKELING LESPAKKETTEN EN LESBRIEVEN

Met behulp van een lespakket of een lesbrief kun je doelgericht een onderwerp of thema onder de aandacht brengen binnen het onderwijs.
Hierbij is het van expliciet belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren en de educatieve content zodanig laagdrempelig te positioneren dat leerkrachten en docenten dit eenvoudig in kunnen zetten binnen hun eigen onderwijspraktijk.

Bij de ontwikkeling van de lespakketten en lesbrieven werken we vanuit een onderwijskundige achtergrond, met ruime persoonlijke ervaring als leerkracht voor de klas. De Onderwijstuin ontwikkelt, adviseert en begeleidt vanaf de ontwerpfase tot en met de promotie van het lesmateriaal.

 

 EEN GREEP UIT ONS PORTFOLIO

Livecloud.online, online presentatiesoftware inclusief interactie-toolset voor leerkrachten, docenten, coaches, trainers, (dag)voorzitters, enz.
  Kortom: voor iedereen die communiceert met publiek.
Digibordmodules voor Eurowijs, leerkrachtmodules voor gebruik op het touchscreen om de lessen van Eurowijs te ondersteunen.
Basisonderwijs.online, een portal met lesmaterialen, lespakketten, lesbrieven en ondersteunende tools voor leerkrachten uit het primair onderwijs.
- Kennisrijk.online een portal met InformatievePlacemats, maakt van lezen een belevenis!

Bent u nieuwsgierig wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.